نفرات برتر سال جاری: علی کشاورزی(35 امتیاز)ایوب گودرزی(31 امتیاز)عباس نجفی(26 امتیاز)   نفر برتر ماه جاری: هوشنگ جمالی(54 امتیاز)   
فایل راهنمای سیستم فایل راهنمای مسابقات
كد شناسائي
كد عبور